IP Adresa byla zkopírována do schránky!

Pravidla


Všechna zde uvedená pravidla jsou platná od 03.05.2020
Poslední aktualizace pravidel: 6.6.2021 - 20:00
Vedení serveru Gold-Zone.cz si vyhrazuje jakoukoliv změnu pravidel.
Každý hráč registrovaný na serveru Gold-Zone.cz souhlasí s těmito pravidly, neznalost pravidel neomlouvá.
Je přísně zakázáno hledat skulinky v pravidlech.
To co není zakázáno neznamená, že je povoleno.
Ochranu osobních údajů (GDPR) nalezneš zde.§1 Obecná pravidla
•   Registrací v síti Gold-Zone.cz souhlasíte se všemi pravidly a GDPR.
•   Pravidla se mohou kdykoliv změnit bez udání důvodu.
•   V herní síti Gold-Zone.cz, je zakázáno umísťování a propagování reklamy v jakémkoliv slova smyslu.
•   Je zakázáno jakýmkoli způsobem porušovat zákony EU a ČR nebo SR.
•   Hráč je povinen na serveru dodržovat zásady slušného chování. Zakázáno je jakékoliv neslušné, vulgární, rasistické, úchylné či sexuální a neetické chování.
•   Hráč nesmí žádným způsobem útočit na síť Gold-Zone.cz a jeho podslužby (ServerCrasher, Flood, ExploitClient, DirectConnect).
•   Hráč má zakázáno používat jakékoliv upravené klienty, nebo programy včetně integrovaných věcí na myši, které jakkoliv zvýhodňují hráče oproti ostatním.
•   Hráč musí používat pouze vhodný skin a jméno. Musí se vyvarovat rasismu, nemravnosti.
•   Je zakázáno používat herní jména, která se jakkoliv podobají nickům členů Admin Teamu a Youtuberů.
•   Hráč je povinen nahlásit hráče, který porušuje pravidla bez vyjímek.
•   Hráč musí nahlásit veškeré chyby, které se na serveru objeví. Za nahlášení může následovat odměna v podobě coinů.
•   Je zakázáno jakkoliv poškozovat server či úmyslně zesměšňovat server.
•   Na službách souvisejících s minecraft serverem Gold-Zone.cz je každý povinen používat pouze stejné nebo velmi podobné nicky, jako má na minecraft serveru.
•   Hráč si dbá na dostatečnou bezpečnost svého účtu, jakmile o něj přijde a nemá originální účet (zakoupená originální instance hry), ztratí jej.
•   Nikdo nemá právo vyžadovat vaše přihlašovací údaje. V případě poskytnutí údajů třetí osobě nebo v případě prolomení vašeho heslo neneseme žádnou odpovědnost za případné škody.
•   Hráč musí respektovat všechna nařízení serveru.
•   Hráč má právo požádat o pomoc v případě, jestliže se problém vztahuje k našemu serveru.
•   V síti Gold-Zone.cz je zakázáno psát jinými jazyky než čeština, slovenština a angličtina. (Neplatí pro citace, texty písní, hlášky z filmů, …)
•   Hráč má právo na dotazy, které se týkají serveru Gold-Zone.cz
•   Je zakázáno navádět hráče k porušování pravidel.
•   Je zakázáno navádět hráče k použití příkazů, nebo klávesových zkratek, které jim mohou jakkoliv uškodit nevědomky.
•   Hráč má právo nahlásit stížnost na hráče/člena AT, jestliže má vhodné důkazy (screenshot nebo video, na kterém je viditelný datum a čas), svědek se nebere jako důkaz. Důkaz starší než 7 dnů od události je neplatný.
•   Hráč nemá právo vytvářet a podávat falešné důkazy.
•   Hráč musí uvést všechny výhry které jdou vyhrát, provozuje-li jakýkoliv typ "Hazardu".
•   Hráč má zakázáno na serveru provozovat jakýkoliv typ AFK farmy.
•   Pokud hráč poruší pravidla, tak bude potrestán podle banovací tabulky nebo podle uvážení člena teamu, který bude hráče trestat.
•   Proti trestu se lze odvolat pouze podáním žádosti, která musí být vyplněna podle vzoru, přes ticket systém na webu https://gold-zone.cz/
•   Hráč má zakázáno griefovat přírodu (i v endu) nebo hráčske ostrovy/residence na herních módech.
•   Pokud hráč nalezne chybu či bug, tak je povinen tuto chybu nahlásit teamu a nešířit ji mezi další hráče.
•   Pokud je hráč za svůj prohřešek potrestán, tak všechno, co na server přispěl, vybudoval, stvořil, … nebude nijak navráceno.
•   Je zakázáno obcházet tresty (ban a mute), přes více účtů, cedulky, kamaráda, apod..
•   Je zakázáno provádět TPAKill a jiné metody, které vedou k usmrcení hráče a získání jeho věcí
•   Je zakázáno psát nevyžádané zprávy ve veřejném, tak v soukromém chatu se záměrem zahltit chat (Spam)
•   Hráč má povoleno využívat pouze 1 herní účet a je zakázáno registrovat nadměrné množství účtů a zároveň je využívat za účelem obohacení se. (MultiAcc)
•   Hráč má zakázáno dělat podvody na serveru (například. přejmovávat klíče na vzácnější, apod.)
•   Je zakázáno využívat techniku težení, pomocí vypočítávaní lokace diamantů.


§2 Pravidla Admin Teamu
•   Člen Admin Teamu musí vždy pomoci hráčům spravedlivě, popřípadě je odkázat na Ticket Systém.
•   Člen Admin Teamu udržuje server v pořádku, je-li někde problém, musí co nejrychleji zakročit.
•   Člen Admin Teamu se nesmí povyšovat nad ostatní hráče, avšak si musí udržovat autoritu a respekt nad hráči.
•   Člen Admin Teamu nemusí uchovávat důkazy k vašemu provinění.
•   Člen Admin Teamu nesmí svůj účet vypůjčit jiné osobě.
•   Člen Admin Teamu se musí v chatu vyjadřovat na úrovni, nesmí vyvolat hádku a gramaticky správně.
•   Člen Admin Teamu má zakázáno dávat hráčům jakékoli výhody, itemy, herní měnu, které nezískal herním progresem. Výjimka je pořádání eventu nebo akce.
•   Člen Admin Teamu má přísně zakázáno jakékoliv rozdávání OP věcí nebo jiné narušování ekonomiky serveru.
•   Člen Admin Teamu není povinen řešit problémy starší jak 30 dní, pokud se nejedná o chybu serveru, či jiný důležitý problém.
•   Člen Admin Teamu je povinen sledovat v rámci svých možností všechny části serveru a služby přidružené k serveru
•   Členství v Admin Teamu či Vedení serveru není považováno za zaměstnání či brigádu.
•   Člen Admin Teamu nesmí banovat nebo jinak trestat další členy AT.
•   Člen Admin Teamu nesmí vlastnit žádný větší server nad 10 slotů nebo být v AT na jiném serveru.
•   Člen Admin Teamu má přísně zakázáno jakýkoliv typ trollingu na hráče.
•   Člen Admin Teamu se může účastnit na eventech, má ale přísně zakázáno je narušovat nebo na nich zneužívat práva.
•   Člen Admin Teamu nesmí hráčům poskytovat jakékoliv interní informace.
•   Člen Admin Teamu má povinnost mlčet o informacích, které jsou k dispozici pouze pro členy AT i v případě, že již tento post nevykonává.
•   Člen teamu je povinen při udělování trestu uvést důvod.
•   Permanentní IPBan znamená zamezení přístupu na celou síť Gold-Zone.cz. Tento trest má právo udělit pouze admin Gold-Zone.cz a zároveň má právo upravit jakoukoliv část blacklistu, vytvořit blacklist bez udání důvodu nebo hráče odbanovat.
•   Členství v Admin Teamu nelze zakoupit.
•   Pokud se Člen Admin Teamu dostane k osobním údajům libovolného hráče nebo člena Admin Teamu, je povinen zachovat mlčenlivost.
•   V případě že plánuje Člen Admin Teamu být AFK déle než 15 minut musí se odpojit ze serveru.
•   Helper má na starosti a řeší reporty, tickety a problémy hráčů.
•   Builder se stará o stavby na serveru a jejich správnost.
•   Eventer má přísně zakázáno využívat práva mimo eventy.
•   Eventer staví eventy a následně je pořádá.
•   Eventer má mimo OneBlock a Survival práv, práva ranku GVIP.


§3 Pravidla prémiových služeb (VIP, Klíče, Boostery, Unbany)
•   VIP rank je na 30 dní, ostatní věci jsou přičteny jednorázově.
•   Boostery mohou být na různý čas.
•   VIP rank neslouží jako ochrana vůči trestu za případný prohřešek
•   VIP rank nelze přenášet na jiný účet, výjimkou je pouze změna nicku u originálního Minecraftu nebo překlep v objednávce.
•   Platba za Premium službu je brána jako příspěvek na provoz serveru a tudíž je nevratná, nenárokovatelná a nevýmahatelná.
•   Provedením platby automaticky souhlasíte s pravidly serveru.
•   Premium služba vám přijde obvykle do 10 minut, nejpozději do 24 hodin od provedení platby.
•   Vedení serveru si vyhrazuje právo na odebrání výhod za porušení pravidel, případně při ukončení celé sítě Gold-Zone.cz
•   Premium službu můžete reklamovat do 14 dní na našem E-Mailu. Je potřeba předložit screenshot platby.
•   Neneseme žádnou odpovědnost, za to, jak hráč naloží s herní měnou a výhodami, které získal.
•   V případě trvalého IP banu (Blacklist) si vyhrazujeme právo unban neudělit!
•   Zaplacení za unban nelze využívat donekonečna. V případě zneužívání této služby soustavným porušováním pravidel si vyhrazujeme právo, unban neudělit.
•   Za špatně odeslanou sms neneseme žádnou zodpovědnost neručíme za kladně vyřízenou reklamaci.
•   Jestliže server z určitých důvodů neběží nebo jste zabanováni, VIP rank nemusí být nahrazen.
•   Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv změnu nebo zrušení VIP výhod a pravidel pro Premium služby.


§4 Pravidla služeb souvisejících s minecraft serverem

Discord
•   Je zakázáno dělat reklamu na cizí projekty (formou discord invitů, odkazů, ip adres, …) či posílat reklamu do DM.
•   Je zakázáno urážet, zesměšňovat, ponižovat hráče / Admin Team.
•   Vulgarita není povolena, ani v rámci vtipu či hlášky.
•   Spam a druhy zpráv, které zahlcují chat není povolen.
•   NSFW obsah není povolen.
•   Pokud váš nápad schválí členové, tak to neznamená, že bude přidán. Hlavní rozhodnutí je na vedení serveru.
•   Je zakázáno posílat nevhodné emoji, gify a odkazy.
•   Je zakázáno mass spamovat mentions.
•   Člen Admin Teamu nemá povinnost si uchovat důkaz o vašem prohřešku.
•   Rasismus či nacizmus není povolen.
•   Je zakázáno zahlcovat serverové discord boty.
•   V hlasových místnostech je zakázáno používat měniče hlasu a pouštět nevhodné zvuky.
•   Člen je povinen dodržovat pravidla Discordu (TOS).
•   Je zakázáno zbytečně označovat členy Admin Teamu.

Tickety
•   Je zakázáno spamovat tickety.
•   Je zakázáno zneužívání ticketů.
•   Je nutné uvádět v ticketu pravdivé informace.


§5 Pravidla YouTuberů
•   YouTuber musí mít více než 1500 odběratelů na channelu (až na výjimky) a jeho odběratelé musí být aktivní.
•   Odběratelé se musí přibližně shodovat s počtem zhlédnutí na videu.
•   Na channelu YouTubera se musí vyskytovat alespoň jednou za 2 měsíce video z našeho serveru.
•   YouTuber musí mít normální komunitu
•   YouTuber nesmí porušovat jakýmkoli způsobem pravidla serveru Gold-Zone.cz
•   Vyhrazujeme si právo na odebrání YouTubera bez udání důvodu.