IP Adresa byla zkopírována do schránky!

Pravidla


Všechna zde uvedená pravidla jsou platná od 03.05.2020
Poslední aktualizace pravidel: 5.4.2021 - 14:15
Vedení serveru Gold-Zone.cz si vyhrazuje jakoukoliv změnu pravidel.
Každý hráč registrovaný na serveru Gold-Zone.cz souhlasí s těmito pravidly, neznalost pravidel neomlouvá.
Je přísně zakázáno hledat skulinky v pravidlech.
To co není zakázáno neznamená, že je povoleno.
Ochranu osobních údajů (GDPR) nalezneš zde.Hráč
•   Hráč je povinen na serveru dodržovat zásady slušného chování.
•   Hráč nesmí propagovat na serveru žádné jiné produkty, které se netýkají serveru Gold-Zone.cz.
•   Hráč nesmí žádným způsobem útočit na server Gold-Zone.cz a jeho podslužby (ServerCrasher, Flood, ExploitClient, DirectConnect).
•   Hráč má zakázáno používat jakékoliv upravené klienty, nebo programy včetně integrovaných věcí na myši, které ulehčují hru.
•   Hráč musí používat pouze vhodný skin a jméno. Musí se vyvarovat rasismu, nemravnosti.
•   Hráč má zakázáno používat jména členů AT nebo Youtuberů.
•   Hráč musí nahlásit veškeré chyby, které se na serveru objeví. Za nahlášení může následovat odměna v podobě coinů.
•   Hráč si dbá na bezpečnost svého účtu, jakmile o něj přijde a nemá originální účet, ztratí jej.
•   Hráč musí respektovat všechna nařízení serveru.
•   Hráč má právo požádat o pomoc v případě, jestliže se problém vztahuje k našemu serveru.
•   Hráč má právo nahlásit stížnost na hráče/člena AT, jestliže má vhodné důkazy, svědek se nebere jako důkaz.
•   Hráč musí uvést všechny výhry které jdou vyhrát, provozuje-li jakýkoliv typ "Hazardu".
•   Hráč má zakázáno na serveru provozovat jakýkoliv typ AFK farmy.
•   Hráč má zakázáno griefovat přírodu (i v endu) nebo hráčske ostrovy/residence na herních módech.
•   Hráč má zakázáno registrovat nadměrné množství účtu.
•   Hráč má zakázáno obcházet ban a mute. Za obchazení mute se bere i psaní do knih nebo na cedulku.
•   Hráč je povinen nahlásit hráče, který porušuje pravidla.
•   Hráč má zakázáno provádět TPAKill (Žádost o TP za účelem usmrcení hráče).
•   Hráč má zakázano využívat více účtů za účelem obohacovaní se. (MultiAcc)


Člen Admin-Teamu (AT)
•   Člen AT musí vždy pomoci hráčům spravedlivě, popřípadě je odkázat na Ticket Systém.
•   Člen AT udržuje server v pořádku, je-li někde problém, musí zakročit.
•   Člen AT se nesmí navyšovat nad ostatní hráče, avšak si musí udržovat autoritu a respekt.
•   Člen AT nemusí uchovávat důkazy k vašemu provinění.
•   Člen AT nesmí svůj účet vypůjčit jiné osobě.
•   Člen AT se musí v chatu vyjadřovat na úrovni a nesmí vyvolat hádku.
•   Člen AT má zakázáno dávat hráčům jakékoli výhody, itemy, herní měnu. Výjimka je pořadaní eventu nebo akce.
•   Člen AT má přísně zakázáno jakékoliv rozdávání OP věcí nebo jiné narušování ekonomiky.
•   Člen AT není povinen řešit problémy starší jak 30 dní, pokud se nejedná o chybu serveru.
•   Člen AT je povinen sledovat v rámci svých možností všechny části serveru.
•   Člen AT nesmí banovat nebo jinak trestat další členy AT.
•   Člen AT nesmí vlastnit žádný větší server nad 10 slotů nebo být v AT na jiném serveru.
•   Člen AT má přísně zakázáno jakýkoliv typ trollingu na hráče.
•   Člen AT se může účastnit na eventech, má ale přísně zakázáno je narušovat nebo na nich zneuživat práva.
•   Člen AT nesmí hráčům poskytovat jakékoliv interní informace.
•   Člen AT má povinnost mlčet o informacích, které jsou k dispozici pouze pro členy AT i v případě, že již tento post nevykonává.
•   Členství v AT nelze zakoupit.
•   Pokud se člen AT dostane k osobním údajům libovolného hráče nebo člena AT, je povinen zachovat mlčenlivost.
•   V případě že plánuje člen AT být AFK déle než 15 minut musí se odpojit ze serveru.
•   Helper řeší reporty, tickety a problémy hráčů.
•   Builder se stará o stavby na serveru.
•   Eventer má přísně zakázano využívat práva mimo eventu.
•   Eventer staví eventy a následně je pořáda.
•   Eventer má mimo OneBlocku a Survivalu práva ranku GVIP.


Premium služby (VIP, Klíče, Boostery, Unbany)
•   VIP rank je na 30 dní, ostatní věci jsou přičteny jednorázově.
•   Boostery mohou být na různý čas.
•   VIP rank neslouží jako obrana vůči banu.
•   VIP rank nelze přenášet na jiný účet, výjimkou je pouze změna nicku u originálního Minecraftu.
•   Platba za Premium službu je brána jako příspěvek na provoz serveru a tudíž je nevratná, nenárokovatelná a nevýmahatelná.
•   Premium služba vám přijde obvykle do 10 minut, nejpozději do 12 hodin.
•   Premium službu můžete reklamovat do 14 dní na našem E-Mailu. Je potřeba předložit screenshot platby.
•   V případě trvalého IP banu si vyhrazujeme právo unban neudělit.
•   Zaplacení za unban nelze využívat donekonečna. V případě zneužívání této služby soustavným porušováním pravidel si vyhrazujeme právo unban neudělit.
•   Za špatně odeslanou sms neneseme žádnou zodpovědnost neručíme za kladně vyřízenou reklamaci.
•   Jestliže server z určitých důvodů neběží nebo jste zabanováni, VIP rank nemusí být nahrazen.
•   Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv změnu nebo zrušení VIP výhod a pravidel pro Premium služby.


YouTuber
•   YouTuber musí mít více než 1500 odběratelů na channelu (až na výjimky) a jeho odběratelé musí být aktivní.
•   Odběratelé se musí přibližně shodovat s počtem zhlédnutí na videu.
•   Na channelu YouTubera se musí vyskytovat alespoň jednou za 2 měsíce video z našeho serveru.
•   YouTuber nesmí porušovat jakýmkoli způsobem pravidla serveru Gold-Zone.cz
•   Vyhrazujeme si právo na odebrání YouTubera bez udání důvodu.